Seminář 2021 - silnicniseminar

Česká silniční společnost
Žďár nad Sázavou
Znojmo
sekce údržby, pobočky
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Seminář 2021

Semináře
Název prezentace - přednášky rok 2021 Žďár nad SázavouStažení
Radek Mátl
Aktuální informace o údržbě dálnic a silnic I. třídy v ČR
Ján Šedivý
Informace o sil. hos. na Slovensku
Václav Neuvirt
Přínosy 26.světového silničního kongresu
Zbyněk Hořelica
Financování z SFDI
Jan Lacina
Průběh ZÚS 2019/2020 I. tř a D
Pavel Šustr
Ukázky nové techniky a metod zimní údržby
Jan Kostečka
Bezpečnost silničního provozu v Kraji Vysočina
Zdeněk Komůrka
Cestářské rodeo
Radovan Necid
Cestářské rodeo Vysočina (video)
Jiří Grošek
Ochrana betonu proti působení mrazu a CHRL
Václav Neuvirt
Problematika silničních asfaltů a emulzí
Petr Neuvirt
Vyhláška 130/2019 Sb.
Petr Mondschein
Závěry z konference AV
Michal Varaus
Recyklace asfaltových směsí
František Weisbauer
Silniční doprovodná zeleň
Ivan Tesař
Hlavní prohlídky pozemních komunikací
Hana Spiesová
Hlavní prohlídky komunikací BK
Michal Caudr
Dopravní značení v uzavírkách a značky „Stop protisměr"(zip)
Irena Musilová Šašínková
Vybrané požadavky na vodorovné dopravní značení
Daniela Šašinková
Kontrola vodorovného dopravního značení
Pavlína Nováčková
Proces a specifika stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na PK
Josef Stryk
Sledování proměnných parametrů vozovek a možnosti
predikce jejich vývoje v čase
Seznam přednášek
Česká silniční společnost je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Těžištěm činností České silniční společnosti je práce poboček a odborných sekcí.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky