Poslední seminář aktuální seminář - silnicniseminar

Česká silniční společnost
Žďár nad Sázavou
Znojmo
sekce údržby, pobočky
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Poslední seminář aktuální seminář

Semináře
Název prezentace - přednášky rok 2018 Žďár nad SázavouStažení
Seznam přednášek
Neuvirth Kongres Gdaňsk_Ing. Šustr.pdf
Neuvirth_Využití regeneračních postřiků pro prodloužení životnosti obrusných vrstev.pdf
Chládek_Prezentace Mosty 2018 Žďár.pdf
Mondschein_Závěry AV 2017.pdf
Lacina_Zimní údržba 2017_2018.pdf
Mečíř_Průběh ZÚS 20172018 na II. a III. třídách.pdf
Konečný_ZÚ z pohledu administrátora.pdf
Janeba_Využití GIS aplikací u KSÚS Vysočiny.pdf
Turková_Historie zimní údržby.pdf
Hronský_Měření retroreflexe SDZ.pdf
Polák_Ukázka protismykové úpravy vozovek.pdf
Pražan_Technologie a materiály krytů vozovek mezi roky 1920 - 1940.pdf
Míka_SHV u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.pdf
Stehlík_Aktuální stav u provádění pokladních vrstev.pdf
Hýzl_Připravované změny v oblasti asfaltových směsí.pdf
Radimský_Změny v ČSN 73 6101 - umísťování svodidel.pdf
Michková_Přínos ŘSD pro bezpečnost silničního provozu.pdf
Koutný_Inecon BNS.pdf
Macura_Aktuální otázky reklamních zařízení 2018.pdf
Caudr_Novinky v technických podmínkách.pdf
Cvrkal_Označování závad ve sjízdnosti.pdf
Krpata_Sanace nehodových míst pomocí úprav DZ.pdf
Devera_Tuzemská legislativa z pohledu výrobců a dodavatelů.pdf
Toth_Novinky v oblasti VDZ.pdf
Pohanka_Problematika značek a dopravního značení  při závěrečných zkouškách žadatelů o řidičská oprávnění.pdf
Tučka_Analýza DN na železničních přejezdech.pdf
Ivanovič_VDZ - silniční barvy, druhy a vlastnosti.pdf
Česká silniční společnost je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Těžištěm činností České silniční společnosti je práce poboček a odborných sekcí.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky