O nás informace - silnicniseminar

Česká silniční společnost
Žďár nad Sázavou
Znojmo
sekce údržby, pobočky
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O nás informace

České silniční společnosti z.s
Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Těžištěm činností České silniční společnosti je práce poboček a odborných sekcí.
    
Odborná sekce Správa a údržba komunikací
    
Hlavní činností sekce je pořádání semináře Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací, spolupracuje na vyhodnocení bezpečnosti provozu na silnicích I.tříd, na návrhu opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Účastní se přípravy semináře o zimní údržbě s PIARC a spolupracuje při řešení problematiky silničního stromoví.
V sekci jsou zastoupení zejména pracovníci ŘSD ČR a  organizací zabývajících se údržbou komunikací.
    
ČSS - pobočka Znojmo
Pobočka České silniční společnosti Znojmo funguje od 70. let minulého století bez přerušení dodnes, ať už při tehdejší Okresní správě silnic, Správě a údržbě silnic Znojmo nebo dnes při SÚS JmK. K 1.1.2018 má pobočka 41 členů. Pobočka od počátku spolupořádá seminář Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací, příležitostně pořádá i další semináře či školení zaměřené na správu a údržbu pozemních komunikací či tematické exkurze.
Místopředseda pobočky Ing. Alois Vybíral je současně od roku 2013 místopředsedou ČSS, předseda pobočky Ing. Zdeněk Komůrka je od r. 2017 členem předsednictva ČSS.

ČSS - pobočka Žďár nad Sázavou  
Pobočka České silniční společnosti Žďár nad Sázavou byla založena Jaromírem Vávrou v roce 1970 při Okresní správě silnic. Od této doby  funguje doposud. V současné době má 30 členů. Jde o stávající i bývalé THP z řad zaměstnanců KSÚSV okresu Žďár nad Sázavou. Důležitým úkolem pobočky je pořádání semináře Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací. Při pořádání této akce pobočka úzce spolupracuje s vedením ČSS, sekcí pro údržbu a s pobočkou ČSS Znojmo.
Členové pobočky se zúčastňují odborných seminářů a školení. Pro členy pořádáme také exkurze na zajímavé dopravní stavby.
Česká silniční společnost je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Těžištěm činností České silniční společnosti je práce poboček a odborných sekcí.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky