Historie poboček - silnicniseminar

Česká silniční společnost
Žďár nad Sázavou
Znojmo
sekce údržby, pobočky
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Historie poboček

Na začátku 70 let nebylo silniční hospodářství prakticky odborně řízeno. Jednotlivé správy silnic nejednotně řídily ONV (72 v ČR), proto se ČSS snažila částečně nahradit odborné řízení pořádáním odborných akcí.

První seminář začal v bývalém Jm kraji pobočkou ČSS při OSS Žďár nad Sázavou a potom se pravidelně střídaly všechny pobočky v kraji. Nejdříve vyhodnocením a přípravou ZÚS s postupným sjednocováním ostatních problémů silniční správy a údržby.

Od zavedení přímého řízení oboru začátkem 90 let v ČR, bylo mezi MD ČR, ŘSD a ČSS dohodnuto pravidelné pořádání seminářů s popsanou problematikou celorepublikově.

Organizačně zajišťovaly semináře SIÚ Brno, SÚS Tábor a Brno, od roku 2009 pořádají semináře střídavě pobočky ČSS ve Znojmě a Žďáře nad Sázavou.  


Česká silniční společnost je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Těžištěm činností České silniční společnosti je práce poboček a odborných sekcí.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky